FANDOM


Rasa konia - przez rasę konia rozumie się względnie jednorodną populację koni, które swoje główne charakterystyczne cechy przekazują potomstwu w drodze dziedziczenia.

Rasy znajdują się zwykle pod opieką i nadzorem organizacji hodowlanych, a ich hodowla rządzi się określonymi regułami, służącymi do zachowania typowych cech. Członkowie rasy są przeważnie zapisani w rejestrach hodowlanych (księgach stadnych). 

Uformowaniu się rasy mogą sprzyjać także naturalne warunki np. życie na wyspie. Przykładem takiej rasy jest kuc szetlandzki, początkowo występujący tylko na Wyspach Szetlandzkich. Rasą sztucznie wyhodowaną jest np. koń pełnej krwi angielskiej, którego każdy przedstawiciel jest wpisany do księgi stadnej, w Anglii zwanej General Stud Book i prowadzonej przez firmę Weatherby.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.