FANDOM


Kuce - są to małe konie, wykazujące zwykle jeszcze cechy swych dziko żyjących przodków, przede wszystkim żywotność. Jako największy ich wzrost przyjęto 148 cm, ale są wśród nich rasy wyraźniej mniejsze. Kuce są końmi wszechstronnie użytkowymi, a wydajność ich pracy, zważywszy na wzrost i masę ciała, jest zdumiewająco wysoka. Większość koni użytkowych poza Europą należy właściwie do grupy kuców. W Europie i Ameryce Północnej koni tych używa się głównie do jazdy dla dzieci i młodzieży. 

Małe konie - konie o niskim wzroście, których jednak nie można zaliczyć do grupy kuców. Zalicza się do ich również konie miniaturowe.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.